Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Trần Phú

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí...

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú

(24/04/2019)
Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW; quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị; quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh uỷ

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW; quy định...

Sáng ngày 12/4/2019, Đảng ủy Đức Vĩnh tổ chức hội nghị Triển khai NQ 37 của Bộ Chinh trị...

(16/04/2019)
Tọa đàm về nêu gương người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Tọa đàm về nêu gương người đứng đầu trong học và...

Chiều Ngày 12/4, Đảng ủy xã Đức Vĩnh đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương...

(16/04/2019)
Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Trần Phú

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí...

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú

(24/04/2019)
Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019

Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong...

Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019

(24/04/2019)
Tích cực triển khai xây dựng Nông thôn mới và xây dựng khu dân dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu

Tích cực triển khai xây dựng Nông thôn mới và xây...

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2019 xã Đức Vĩnh tập trung...

(24/04/2019)
Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Trần Phú

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí...

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú

(24/04/2019)
Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW; quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị; quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh uỷ

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW; quy định...

Sáng ngày 12/4/2019, Đảng ủy Đức Vĩnh tổ chức hội nghị Triển khai NQ 37 của Bộ Chinh trị...

(16/04/2019)
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cho công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cho công tác...

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện Đặng...

(10/04/2019)
Tọa đàm về nêu gương người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Tọa đàm về nêu gương người đứng đầu trong học và...

Chiều Ngày 12/4, Đảng ủy xã Đức Vĩnh đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách nhiệm nêu gương...

(16/04/2019)
Đức Thọ Triển khai đề án sản xuất hè thu năm 2019

Đức Thọ Triển khai đề án sản xuất hè thu năm 2019

Chiều ngày 12/4, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ hè thu năm 2019....

(16/04/2019)
Đức Vĩnh nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đức Vĩnh nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra dân số và...

Nghiêm túc thực hiện Đề án Tổng điều tra dân số. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đến thời...

(11/04/2019)
Trường Mầm non tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

Trường Mầm non tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp...

Thực hiện chương trình kế hoạch của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Trường Mầm non xã...

(18/04/2019)

TTĐT

Tin nổi bật

24
04/2019

Tích cực triển khai xây dựng Nông thôn mới và xây dựng khu dân dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2019 xã Đức...

24
04/2019

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Trần Phú

Công văn Tuyên truyền kỷ niệm 115 ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú

19
04/2019

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ

18
04/2019

Trường Mầm non tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.

Thực hiện chương trình kế hoạch của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện,...

16
04/2019

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 37-NQ/TW; quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị; quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh uỷ

Sáng ngày 12/4/2019, Đảng ủy Đức Vĩnh tổ chức hội nghị Triển khai NQ 37 của...

19
04/2019

Quyết định phân công nhiệm vụ XD xã NTM nâng cao năm 2019

Quyết định phân công nhiệm vụ XD xã NTM nâng cao năm 2019

10
04/2019

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cho công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng...

16
04/2019

Tọa đàm về nêu gương người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Chiều Ngày 12/4, Đảng ủy xã Đức Vĩnh đã tổ chức Tọa đàm “Vai trò, trách...

16
04/2019

Đức Thọ Triển khai đề án sản xuất hè thu năm 2019

Chiều ngày 12/4, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ...

19
04/2019

Công điện phòng chống rầy nâu

UBND huyện Đức Thọ thông báo về việc phòng chống rầy nâu vụ đông xuân

11
04/2019

Đức Vĩnh nỗ lực hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Nghiêm túc thực hiện Đề án Tổng điều tra dân số. Với sự chuẩn bị kỹ...

24
04/2019

Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019

Các văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 4/2019

23
04/2019

Di tích, danh thắng của xã Đức Vĩnh

Di tích, danh thắng của xã Đức Vĩnh

23
04/2019

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở XÃ Các nhiệm vụ...

23
04/2019

Tổ chức Bộ máy

Tổ chức Bộ máy xã Đức Vĩnh: Đảng ủy - UBND xã

Địa chỉ